HobbyGIS: GIS på et garagebudget

Eller - Geoinformatik uden Grænser

af Niels Kjøller Hansen
niha07@frederiksberg.dk
linkedin.com/in/nielskjoller
@nkjoller

Min baggrund

 • Geoinformatiker fra Københavns Universitet (2010)
 • Offentligt ansat i 12 år
 • Tidligere Fri Software-fanatiker,
  nu Open Source-entusiast
 • Problemet

  • Studiet er færdigt
  • Software kræver licenser
  • Licenser koster penge
  • Penge kan være svære at få fat på

  Tudekiks

  Men at lege med GIS er jo det sjoveste i verden, hvad gør man så?

  GIS er sjovt!

  Løsningsmodel nr 1:

  Skaf pengene

  prostitution

  Løsningsmodel nr 2:

  Piracy. It's a crime.

  Min løsning: Kig udad, brug Open Source

  Der ligger en MASSE sjove ting derude, mere eller mindre klar til at bruge, både data og software

  Data, data, data

  • Kortforsyningen
  • OpenStreetMap
  • Adresser
  • U.S. Geological Survey
  • Masser, masser af meget mere

  Q
  QGIS

  Et desktop-GIS som vi kender det.

  • Kan skrive mange formater
  • Kan læse endnu flere
  • Se, tematisere og filtrere data
  • Lave pæne papir-layouts
  • Masser af plugins

  Screenshot

  Billede af QGIS i funktion

  Hvordan?

  Et helt almindeligt program som alle andre. Installationspakken hentes her:

  http://www.qgis.org/

  Eller her, hvis man bruger Windows og vil have den store pakke:

  http://osgeo4w.osgeo.org/

  Case: Saskias plakatkort

  Et billede af et flot kort

  Bare rolig, kode er ikke farligt

  Leaflet

  Et javascript-bibliotek til at lave smidige web-kort

  • Fylder 33kb komprimeret
  • Mindre funktionalitet er en feature
  • Tusind plugins

  Hvordan?

  1. Hent pakke fra http://leafletjs.com/
  2. Importer javascript og css
  3. Tilføj et html-element til kortet
  4. Sæt kortets størrelse op til hvad du ønsker
  5. Tilføj et baggrundskort

  HTML-siden

  Importer javascript og css

  <link rel="stylesheet" 
   href="http://cdn.leafletjs.com/leaflet-0.7.3/leaflet.css" />
  <script src="http://cdn.leafletjs.com/leaflet-0.7.3/leaflet.js"></script>

  Tilføj et kort-element (og angiv størrelse)

  <div style="width: 600px; height: 300px;" id="map"></div>

  Javascript-siden

  Sæt kortet på kort-elementet

  var map = L.map('map').setView([55.1,13.5]);

  Tilføj et baggrundslag til kortet

  L.tilelayer('http://{s}.tile.osm.org/{z}/{x}/{y}.png', {
    attribution: '&copy; OpenStreetMap'
  }).addTo(map);

  Gør noget fedt!

  // Tilføj en markør til kortet
  L.marker([55.1,13.5]).addTo(map)
    .bindPopup('Fed markørinfo')
    .openPopup();

  Demo

  Case 1: Frederiksbergs nye borgervendte kort

  Et billede af et flot kort

  Case 2: Find rundt på Rådhuset

  Rådhuset

  PostgreSQL PostGIS

  Et (geo)databasesystem

  • Performance
  • Rigtigt god understøttelse i andet Open Source
  • Administrationsværktøj med syntax highlighting
  • En god mængde hjælp på nettet

  Screenshot

  Billede fra PG-Admin

  Hvordan?

  1. Hent PostgreSQL http://www.postgresql.org/download/
  2. Læg PostGIS ovenpå via "Stack Builder", der følger med PostGIS
  3. Aktiver extension på din database

  Case: Frederiksbergs Boligsociale Landkort (BoSoLaK)

  Det boligsociale landkort

  SELECT 
   distrikter.type_navn,
   distrikter.distrikt_id,
   count(cpr.*)
   FROM konfiguration.distrikter
   LEFT JOIN individ.cpr
    ON ST_INTERSECTS(cpr.geometry,distrikter.geometry)
  
   WHERE cpr.udtraek_dato = '2014-10-01' 
  
   GROUP BY distrikter.type_navn,
        distrikter.distrikt_id;    

  GDAL - Geospatial Data Abstraction Library

  Et oversættelsesbibliotek til en lang række geodataformater

  • Geodatas svar på en schweizerkniv
  • Læs, skriv og konverter mellem en masse formater
  • Omprojicering
  • Georeferering, skalering (raster)
  • En masse små værktøjer


  Jeg vil snakke om min yndling - OGR2OGR

  Hvordan?

  1. Kommer med i OSGEO4W (http://osgeo4w.osgeo.org/)
  2. Kald ogr2ogr fra kommandoprompten, og husk
   • Hvor data skal skrives, og i hvilket format
   • Hvor data skal læses fra
   • Diverse options, som geometri-type, rumlig reference mv.

  Kald af OGR2OGR

  c:\>ogr2ogr
  
  
     

  Mål

  c:\>ogr2ogr -f PostgreSQL PG:"host=localhost dbname=demo user=niels password
  =demo"
  
     

  Kilde

  c:\>ogr2ogr -f PostgreSQL PG:"host=localhost dbname=demo user=niels password
  =demo" WFS:"http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapS
  erver/WFSServer?SERVICE=WFS" 
     

  Det specifikke lag

  c:\>ogr2ogr -f PostgreSQL PG:"host=localhost dbname=demo user=niels password
  =demo" WFS:"http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapS
  erver/WFSServer?SERVICE=WFS" dmp:DKJord_V2 
     

  Begræns kaldet geografisk

  c:\>ogr2ogr -f PostgreSQL PG:"host=localhost dbname=demo user=niels password
  =demo" WFS:"http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapS
  erver/WFSServer?SERVICE=WFS" dmp:DKJord_V2 -spat 719000 6174500 724500 61785
  00

  Nyt navn til database-tabellen

  c:\>ogr2ogr -f PostgreSQL PG:"host=localhost dbname=demo user=niels password
  =demo" WFS:"http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapS
  erver/WFSServer?SERVICE=WFS" dmp:DKJord_V2 -spat 719000 6174500 724500 61785
  00 -nln "jordforurening_v2"

  Lidt hjælp

  c:\>ogr2ogr -f PostgreSQL PG:"host=localhost dbname=demo user=niels password
  =demo" WFS:"http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapS
  erver/WFSServer?SERVICE=WFS" dmp:DKJord_V2 -spat 719000 6174500 724500 61785
  00 -nln "jordforurening_v2" -a_srs "EPSG:25832" -nlt MULTIPOLYGON

  Samlet, på én linje

  ogr2ogr -f PostgreSQL PG:"host=localhost dbname=demo user=niels password=demo" WFS:"http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?SERVICE=WFS" dmp:DKJord_V2 -spat 719000 6174500 724500 6178500 -nln "jordforurening_v2" -a_srs "EPSG:25832" -nlt MULTIPOLYGON

  Open Source Business

  • Prototype til salgbart produkt uden licensudgifter
  • Man kan dele sin løsning med alt alle (og få tilbage)
  • Den enes udgifter kommer andre til gode
  Open Source Business

  Min virkelighed

 • QGIS rulles ud til alle der har lyst til at kigge på det
 • Man kan bygge alt!
 • En prototype er klar hurtigere end det ville tage at finde pengene
 • Fra én desktop eller server til flere - også på tværs
 • En prototype er bedre end en kravspecifikation
 • Empowerment!
 • Prototyper! Prototyper!! Prototyper!!1
 • Prototyper

 • Kan sættes i drift
 • Kan bruges som eksempel til at finde penge til 'rigtig' udvikling
 • Kan smides ud, hvis det er noget bavl
 • Noget obligatorisk

  TileMill: Lav dine egne tiles

  Design dine egne baggrundskort til fx Leaflet, der tiles lynhurtigt.

  TileStream: En tileserver til ovenstående kort

  En server, der kan levere tiles til fx. Leaflet


  (Begrænset til PseudoMercator (Google-projektionen), men til gengæld hurtig og fleksibel)

  PGRouting: Rutefunktioner i PostGIS

  En rutesøgningsmotor man kan bruge i sin SQL-forespørgsel!

  OSRM: Open Source Routing Machine

  En rutesøgningsservice på OpenStreetMap-data med prædefinerede profiler.

  Python i QGIS-plugins

  Progammatisk adgang til GDAL

  Tak!

  Niels Kjøller Hansen
  niha07@frederiksberg.dk
  linkedin.com/in/nielskjoller
  @nkjoller