Geoportal med CartoDB

af Niels Kjøller Hansen
niha07@frederiksberg.dk
linkedin.com/in/nielskjoller
@nkjoller

Link til præsentation

http://lab.kjlr.dk/slides/geoportal-med-cartodb/

Kan I huske de gamle dage?

 • Langsom opstart
 • Lange svartider
 • Timeout hvis du henter kaffe

Simpel kortvisning

 • Små, leaflet-baserede kort
 • Data er tilet på forhånd
 • Begrænset adgang til data

Teknologien bagved

 • En webserver til HTML/JavaScript
 • En tilestream-server til servere tiles
 • TileMill derhjemme til at lave tiles

CartoDB - en mere avanceret service

 • En PostGIS-database i skyen
 • Mange typer visualisering
 • Nem redigering af data
 • Design grafisk og publicer nemt

Link

CartoDBs kort - stadig kortvisning

 • Begrænset funktionalitet
 • Maks fem datalag

Hvad kan det strækkes til?

 • Mange temaer?
 • Partshøring?
 • Konfliktsøgning?

 • API'er! Mange!

Grundeksemplet

Skift leaflet.js ud med CartoDB.js

Tilføj visualisering som et lag

cartodb.createLayer(map, 
   'http://minkonto.cartodb.com/api/v2/viz/.../viz.json'
 ).addTo(map)

Temastyring

 • En konfigurationsfil med liste over lag
 • Et brugerflade-element
 • Noget kode til at sætte det sammen

Temastyring - eksempel

Udviklet af Septima P/S

Temastyring - konfiguration

  "layers": [{
    "name": "Trafik",
    "configType": "visualization",
    "url": "http://frederiksberg.cartodb.com/api/v2/viz/609c3544-6403-11e4-9b01-0e853d047bba/viz.json"
  },{
    "name": "Planer",
    "configType": "visualization",
    "url": "http://frederiksberg.cartodb.com/api/v2/viz/ab19b698-5f47-11e4-b1c0-0e018d66dc29/viz.json"
  },{
    "name": "Cykelstier",
    "configType": "table",
    "user_name": "frederiksberg",
    "type": "CartoDB",
    "sublayers": [{
      "sql": "SELECT * FROM cykelstier",
      "cartocss": "#cykelstier{line-color:#F00;line-width:10;line-opacity:0.5;}"
    }]
  }]

Lag direkte fra data

cartodb.createLayer(map, {
           user_name: 'minkonto',
           type:'cartodb',
           sublayers:[{
            sql: "SELECT * FROM adgangsadresser",
            cartocss: '#adgangsadresser { marker-fill: #F0F0F0;}'
           }]
          }).addTo(map)

Hov! Var det SQL?

sql: "SELECT * FROM adgangsadresser"

Adgang til data

Ja, det kan man godt!

https://minkonto.cartodb.com/api/v2/sql?q=SELECT * FROM adgangsadresser

Test det! (100 rækker)

Adgang til data - avanceret

Fx. vælg punkter inden for et polygon

https://minkonto.cartodb.com/api/v2/sql?q=SELECT * FROM adgangsadresser a 
                     WHERE ST_Within(a.geom,
                     ST_GeomFromText('POLYGON(...)'))

(selvfølgelig stadig på én linje)

Partshøring

 • Vælg adresser med et værktøj
 • Vis de valgte adresser
 • Slå ejer/beboere/virksomheder op

Partshøring - eksempel

Hjemmestrikket

Konfliktsøgning

 • Nogle lag der skal tjekkes for
 • Selve søgningen
 • Rapport-generator
 • Konfliktsøgning - Eksempel

  GC2Conflict udviklet af Mapcentia ApS

  Vi skal ud og samle de her ting sammen, så øh, hjælp os :-)

  Datahåndtering

  • Opret tabel direkte i CartoDB
  • Import af fil (GeoJSON/KML)
  • OGR
  • Redigering i QGIS

  OGR (fra GDAL 2.0+)

  ogr2ogr --config CARTODB_API_KEY apikey0a0a10a0010aafdeeeeaccd453295aa3a3e
    -f CartoDB "CartoDB:minkonto" en_geometri-fil.shp -t_srs "EPSG:4326" 
    -nln nytnavn
  

  Tak!

  Niels Kjøller Hansen
  niha07@frederiksberg.dk
  linkedin.com/in/nielskjoller
  @nkjoller

  Link til præsentation:
  http://lab.kjlr.dk/slides/geoportal-med-cartodb/